Enligt traditionen utövas Ashtanga Yoga (fysiska positioner) sex dagar i veckan med en dags vila på antingen lördagar eller söndagar. Man vilar också vid full och nymåne sk ”mån-dagar”. När man tränar sex dagar i veckan är tid för återhämtning viktig och därför är den extra vilan på ”mån-dagen” varannan vecka viktig att respektera. För att lära mer om traditionen kring ”mån-dagar” läs här

Ashtanga Yoga Malmö/Lund respekterar traditionen kring ”mån-dagar” och undervisningen gör därför uppehåll följande datum (notera att grundkurserna fortsätter som vanligt om inte annat angetts):

2018

Fredag 27/7 fullmåne

Lördag 11/8 nymåne

Söndag 26/8 fullmåne

Söndag 9/9 nymåne

Tisdag 25/9 fullmåne

Tisdag 9/10 nymåne

Onsdag 24/10 fullmåne

Onsdag 7/11 nymåne

Fredag 23/11 fullmåne

Fredag 7/12 nymåne

Lördag 22/12 fullmåne