ISABELLA NITSCHKE

Isabella fick upp ögonen för yoga år 2004 när hon sökte hjälp för en idrottsskada hon ådragit sig genom löpning. Yogans många positiva fördelar ledde henne att utforska olika yogastilar och hon fastnade för Ashtangayogan som hon utövar än idag. Isabella har undervisat på heltid sedan 2009 och är sedan 2014 auktoriserad lärare vid KPJAYI i Mysore Indien vilket innebär att hon har sin lärare R. Sharath Jois’ tillstånd att undervisa Ashtanga yogans första och andra serie. Sommaren 2016 deltog Isabella i en särskild 2-månaders lärarkurs vid KPJAYI och i januari 2018 hade hon förmånen att assistera Sharathji en hel månad i undervisningen i Mysore.

Sedan hon började med yoga har Isabella haft möjlighet att praktisera och studera med ledande Ashtangayoga lärare så som Rolf NaujokatEddie Stern, Richard Freeman, David Swenson, Maty Ezraty och Susanna Finocchi. Innan Isabella fördjupade sig i Ashtanga studerade hon också ”the Dynamic Yoga Method” med Godfrey Devereux.

Isabella följer den indiska traditionen som kallas Parampara (se förklaring i högerspalten) och raden av lärare inom Ashtanga Yogans system. Det finns enbart ett fåtal svenska lärare som auktoriserats av KPJAYI i Indien och som undervisar autentisk Ashtanga yoga – Isabella är en av dem (se KPJAYI’s lista över lärare). Hon återvänder årligen till Mysore, Indien,för att träna och studera med sin lärare R. Sharath Jois.

Isabella är också certifierad yoga terapeut för mental hälsa och diplomerad livsstilscoach samt avslappningspedagog. Hon har över 18 års erfarenhet av internationellt arbete inom hälsa och fitness.

Isabella är oerhört tacksam för alla lärare och elever hon träffat på sin yoga resa: ”De har lärt mig att bli mer tålmodig och ödmjuk gentemot mig själv och andra. De har hjälpt mig att se att allt är möjligt och att varje individ har en enorm inre potential som väntar på att upptäckas. ”

Mer information om Isabella hittar du på listan av KVALIFIKATIONER (Obs! engelska) och eller på hennes gamla blog

ASSISTERANDE LÄRARE

MihoMIHO HELLÉN-HALME

Miho kom i kontakt med yoga 2004, i förhoppning om att den skulle förbättra hennes koncentration och ge ett fysiskt komplement till hennes stillasittande arbete som översättare. Efter att ha provat olika typer av yoga började Miho med Ashtanga yoga 2007. Miho har tränat för Isabella sedan 2012 och fortsätter att fördjupa sina kunskaper som lärling under Isabellas vägledning. Miho assisterar och vikarierar regelbundet på Isabellas klasser. Hon är också en utbildad Yin yoga lärare.

” Ashtangayoga har inte bara uppfyllt mina initiala förväntningar, utan även gett mig många värdefulla verktyg för att ta itu med livet och att lära känna mig själv på en djupare nivå”, säger Miho.

ASSISTENTER

På Mysoreklasserna assisterar även Sara Björs och Sofia Westbom Fremer regelbundet. Alla tre är sedan länge elever och lärlingar till Isabella.