Ashtangayoga är en yogaform med ursprung i staden Mysore i Indien. Den moderna versionen av Ashtangayoga utformades av Sri K Patthabi Jois och hans lärare T. Krishnamacharya som i sin tur lärt sig metoden av sin Guru Rama Mohan Brahmachari. Idag förs traditionen vidare av Pattabhi Jois dotter Saraswati Jois och hans barnbarn R Sharath Jois i Mysore, liksom av många certifierade/auktoriserade lärare runt om i världen.

Ashtanga yogans fysiska del innefattar utövandet av yoga positioner (asanas) som synkroniseras med djupandning (vinyasa krama) i flera olika serier av yogasanas. Ashtangayogan lägger lika stor vikt vid styrka, flexibilitet och uthållighet och detta balanseras väl i de olika positionerna. Under träningen produceras en intensiv inre värme som resulterar i en svett som renar hela kroppen och nervsystemet. Regelbunden träning leder till förbättrad koncentrationsförmåga och ökad medvetenhet om egna tanke och beteendemönster, om hur vi behandlar våra kroppar och hur vi interagerar med världen omkring oss. Träningen leder ofta till gladare och friskare liv.

Att utöva yoga är mer än bara rörelser på yogamattan. Ashtanga är Sanskrit och betyder ”åtta grenar/delar” och varje gren är en viktig del i yogautövandet . De åtta grenarna beskrivs i Yoga Sutras (en av yogans grundtexter) av Patanjali:

  • Yama: moraliska, etiska principer eller riktlinjer
  • Niyama: självstudier och självrening
  • Asana: fysiska rörelser/yoga ställningar
  • Pranayama: andningsövningar, andningskontroll
  • Pratyahara: att rikta uppmärksamheten inåt/kontrollera sina sinnen
  • Dharana: koncentration
  • Dhyana: meditation
  • Samadhi: Yogans ultimata tillstånd, frid, lycka, självförverkligande

För att uppnå yogans syfte – att stilla sinnet (yoga citta vritti nirodah) bör alla åtta grenar utövas. R Sharath Jois understryker ofta att asanaträning (positioner, som är den tredje grenen) bara sker 2 timmar om dagen, medan yogautövande sker dygnet runt.