Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn

Den 8-20:e augusti besökte R Sharath Jois, direktör för KPJAYI i Mysore, Indien, Köpenhamn och Stockholm. I båda städerna undervisade han en veckas workshop bestående av ledda klasser (första och andra serien i Ashtaga yoga) samt höll en konferens där alla deltagare fick tillfälle att ställa frågor. Omkring 300 Ashtangayogautövare deltog i varje workshop – tränade, andades och svettades tillsammans. Besöket var en fantastisk möjlighet för yogautövare från hela världen att träffa Sharath och få en glimt av Mysore på hemmaplan. För vissa var det första möte med ”Gurun”, för andra ett kärt återseende och möjlighet att återknyta kontakten med sin lärare och med Ashtanga-”familjen”.

Sharaths besök sammanföll med 100-årsjubileet av Guruji, Sri K Pattabhi Jois, födelsedag hade han fortfarande varit vid liv. Vid konferenserna berättade Sharath historien om hur Guruji kom för att träffa och studera med sin lärare T. Krishnamacharya och hur denna historia representerar ”Parampara”, dvs sättet Ashtanga Yoga traditionellt lärs ut och förs vidare. Parampara innebär att kunskap förs vidare från lärare till elev i en direkt linje över flera generationer, samt att kunskap kan endast uppnås genom praktisk erfarenhet under många år.

Sharath påminde oss också flera gånger att syftet med yoga är inte baraär utövandet av asana (positioner på yogamattan). Syftet med yoga är att leva ett lyckligt liv i harmoni med varandra. Det är den riktiga yogan.

IMG_0100

300 yogis tränar tillsammans

Österbro

I väntan på att träna socialiserades det flitigt

IMG_0096

Konferens på Astanga Yoga Köpenhamn

IMG_0099

Köbildning för att tacka” Gurun”

IMG_0097

Guruji 100 år

IMG_0098

Båttur i Köpenhamn. Selfie med Sharath-ji

IMG_1997

Team Copenhagen

11220466_1092819367396422_696088109140704944_n

Forsgrenska hallen i Stockholm – innan första dagens klass

IMG_0103

Inledningsmantrat med Sharath

Tack till bla Astanga Yoga Copenhagen, Yogashala Stockholm, R Sharath Jois, Michelle Haymoz photography för bilder